Här hittar du de juridiska dokument som gäller din beställning:

Integritetspolicy

Vi (DORTEX Werbung und Vertrieb mbH) samlar in och använder dina personuppgifter uteslutande i enlighet med den svenska Dataskyddslagen. Nedan informerar vi dig om typ, omfattning och syfte med insamling och användning av personuppgifter. Denna information finns alltid tillgänglig på vår webbplats.

Dataöverföring och - lagring för interna och statistiska ändamål

När du besöker vår webbsida skickar din webbläsare automatiskt data till vår webbserver av tekniska skäl. Dessa uppgifter omfattar datum och tid för besöket, webbadressen till refererande hemsida, hämtade filer, mängd skickad data, typ och version av webbläsare, operativsystem och din IP-adress. Uppgifterna lagras separat från andra personuppgifter som du anger på vår webbplats. Vi kan inte koppla denna information till en specifik person. Uppgifterna analyseras statistiskt och raderas efter att de har utvärderats.

Lagring av uppgifter

Om vi ingår avtal och omständigheterna utvecklas eller ändras kan vi samla in och använda personuppgifter för att identifiera dig om så är nödvändigt för ändamålet. På begäran av behöriga myndigheter kan vi bevilja dem åtkomst till dessa uppgifter (lagrade uppgifter) i de enskilda fall där detta krävs för brottsbekämpning, säkerhet, fullgörande av lagstadgade skyldigheter gentemot skyddsmyndigheter och militär eller vid tillämpning av immateriella rättigheter.

Användaruppgifter

Vi samlar in och använder data i den mån som krävs för att möjliggöra användning av vår hemsida eller betalningsalternativ. Detta inkluderar i synnerhet data som rör din identitet och information om början och slutet av användningen, samt omfattningen av din användning av vår tjänst. För marknadsföring, marknadsundersökningar och användardriven design kan vi skapa pseudonymiserade användarprofiler. Du har rätt att invända mot denna användning av din information. Vi har inte rätt att slå samman användarprofilerna med data om pseudonymens bärare. På begäran av behöriga myndigheter kan vi bevilja åtkomst till dessa uppgifter (användardata) i de enskilda fall där detta krävs för brottsbekämpning, säkerhet, fullgörande av lagstadgade skyldigheter gentemot skyddsmyndigheter och militär eller vid tillämpning av immateriella rättigheter.

Kakor

För att förbättra funktionerna och användarvänligheten på vår hemsida använder vi så kallade ”kakor”. När du besöker vår hemsida kan information sparas på din dator genom dessa ”kakor”. Du kan förhindra lagringen av kakor genom att ändra inställningarna för din webbläsare. Detta kan dock leda till att vår webbsida inte visas eller fungerar som den ska.

Rätt till information

Som användare av vår hemsida har du rätt att kräva information om den data som finns lagrad på din person eller i ditt namn. På din begäran kan denna information utfärdas elektroniskt.